Kære kollega.

Vi har gennem flere år her på klinikken udført et bredere og bredere spektrum af behandlinger,
herunder kirurgi. Vi har således gennem en årrække udført:

 • Fjernelse af svært tilgængelige og/eller påbegyndte visdomstænder

 • Rodresektioner på alle tandtyper i såvel over- som underkæbe
  med eller uden ortograd rodfyldning.

 • Excision af diverse ikke malignitetssuspekte tumorer og cyster
  af såvel odontogen som ikke odontogen karakter.

 • Diagnostik af oral medicinske lidelser.

 • Implantatindsættelse til understøttelse af enkelttandsprotetik,
  fast helprotetik og hybridprotetik.

 • Ossøse rekonstruktioner herunder lokale og større knoglegenopbygninger
  og sinusløft med knoglehøst fra ramus mandibulae eller lokalt
  vha. osteotomer, trepan bor eller knoglehøvl.

 • Dentoalveolær kirurgi i narkose.

 • Fjernelse af tænder i øvrigt.

 • Medicinsk og kirurgisk intervention over for odontogene infektioner.

 • Behandling af medicinsk kompromitterede patienter.

Alle vore patienter behandles på et fagligt evidensbaseret grundlag dvs. med baggrund i den videnskabelige litteratur. Patienten er i centrum og får en fair og god behandling. Alle vore kirurgiske behandlinger foregår under fuld sterilitet og varetages af kompetent kirurgisk uddannet personale. Endvidere giver vi gerne råd og vejl. mht. den protetiske del af implantatbehandlingen. Vi benytter Straumann og Astra implantater afhængig af den enkelte behandling.

Ovenstående er udfærdiget mhp. evt. modtagelse af henvisninger. Det skal understreges at henviste patienter naturligvis udelukkende behandles for det henviste og tilbagehenvises med venlig hilsen, tak for henvisningen, evt. histologisk beskrivelse og udførlig operationsbeskrivelse som epikrise. Endvidere skal det understreges at ingen patienter inden for 3 år efter henvisning kan modtage anden tandbehandling her på klinikken. Dette for at undgå unødigt patientskifte. Skulle du være interesseret i at henvise patienter til os vil vi imødese dette med glæde. Klik her for at downloade henvisningsblanket.

Alle priser er afhængige af den enkelte patient idet der ved større behandlinger gives rabat. Alle implantatbehandlinger er inklusiv bedøvelser, røntgen og diverse kontroller. Priser på anden dentoalveolær kirurgi er inklusiv diverse kontroller.

Klinikken ligger på Hovedgaden 429 i Hedehuscentret ved Hedehusene station med gode forbindelser til bus og tog. Der er gode store parkeringsarealer.

Skulle der i henhold til ovenstående være ubesvarede spørgsmål, er du velkommen til at kontakte os på tlf: 46 56 03 04.