Personale  
 

Klinikassistent Lisbeth Sommer Nielsen.

Lisbeth har været ansat på klinikken siden 1993.

     
 

Klinikassistent Marianne Mørck

Marianne har været ansat på klinikken siden 1986.

     
 

Klinikassistent Lisbeth Frederiksen.

Lisbeth har været ansat på klinikken siden 2000.

     
 

Anne Hossey.

Anne har været ansat på klinikken siden 2008.